※ Gintama-惡党組 高杉&神威 預告预告
高杉晉助:Kamiyou         神威:Arashi
摄影:Neji     协助:Tain

最近计划有点多啊,照片整理会很缓慢(貌似从来都没怎么快过)
正片一定会有的。。。老夫会努力的!
[ 2013/12/22 20:24 ] Gintama | TB(0) | CM(0)